Mapy i podziały terytorialne

Historia podziałów terytorialnych i granic między społecznościami ludzkimi jest równie długa jak historia naszego gatunku. Przez wieki zmieniało się znaczenie słów:  „dom”, „kraj”, „granica”, „ojczyzna”.

Współczesne granice państw są często tworami sztucznymi, powstałymi na drodze politycznych kompromisów i nic nie mówią o historii ludów, które na przestrzeni wieków obszary te zamieszkiwały.

Nasze mapy ukazują kraje nie tylko przez ich geograficzną lokalizację, ale przede wszystkim poprzez obrazy i symbole, w jakich zapisana jest ich wielokulturowa i wielonarodowa przeszłość.

Reklamy